?stifad? ??rtl?ri

bbcazeri.com s?hif?sin? h?m Britaniyada, h?m d? ondan xaricd? ??x?? v? s?hif?d?n istifad? BBC t?r?find?n t?min olunur.

(sayt?n beyn?lxalq istifad??il?ri b?zi s?hif?l?rd? reklam g?r? bil?rl?r. Bu, BBC-nin reklam qolu olan BBC Worldwide Limited ("BBCW") t?r?find?n a?a??dak? ??rtl?rl? idar? olunur:)

1. bbcazeri.com s?hif?sind?n istifad? etm?kl? siz bu ??rtl?rl? raz?la??rs?n?z v? onlar sizin bbcazeri.com s?hif?sind?n ilk istifad?nizd?n d?rhal sonra qüvv?y? minir.

?g?r bu ??rtl?rl? raz? deyilsinizs?, onda lütf?n, bbcazeri.com s?hif?sin? daxil olmay?n, ondan istifad? etm?yin v? ?m?kda?l?q etm?yin.

2. BBC bu ??rtl?ri vaxta??r? d?yi?? bil?r, ona g?r? d?, bu ??rtl?ri tez-tez yoxlama??n?z vacibdir. bbcazeri.com s?hif?sind?n istifad?y? davam etm?niz yenil?nmi? v? ya d?yi?ilmi? ??rtl?ri q?bul etm?yiniz dem?kdir.

?g?r d?yi?ikl?rl? raz? deyilsinizs?, onda s?hif?d?n istifad?ni durdurmal?s?n?z.

T?f?rrüatlar ü?ün, ingilis dilind? BBC ?stifad? ??rtl?ri v? Qaydalar?n? oxuyun.